Aortastenose er den mest almindelige type hjerteklapsygdom hos ældre.1

Symptomatiske patienter har en stærkt reduceret
forventet levetid, hvis der ikke ydes behandling.1

Som praktiserende læge spiller du en afgørende rolle med hensyn til diagnosticering og
sikring af, at patienterne modtager den rette behandling.

Hvordan påvirkes hjerteklappen
af aortastenose?

En patient med aortastenose vil opleve forkalkning, fedtaflejring og inflammatorisk infiltration af hjerteklapfligene.
Fligene bliver med tiden mere stive, hvilket fører til en forsnævring af hjerteklapåbningen,der vil spærre for
blodgennemstrømningen og tvinge hjertet til at pumpe hårdere.2

Aortastenosens sværhedsgrad bestemmes
ud fra forkalkningen af hjerteklapfligene:

 • Rask klap
 • Mindre påvirket klap
 • Moderat påvirket klap
 • Svært påvirket klap

Indgreb i rette tid er afgørende

Hos visse patienter kan symptomerne vise sig i fasen, der betragtes som moderat, mens enkelte patienter med svær aortastenose kan forblive asymptomatiske. Men når først symptomerne er tydelige hos patienter med svær aortastenose, nedsættes den forventede levetid kraftigt. Hvis der ikke ydes behandling, har disse patienter en overlevelsesfrekvens på så lidt som 50 % efter 2 år.3

Udbredelse

Hvor udbredt er aortastenose?

For at forstå, hvor udbredt sygdommen er,
så indtast venligst et skøn over det antal patienter over 75 år, du modtager pr. uge:

8 8 327 Down arrow
8 8 8 327

Ældre patienter, som du modtager pr. år og som muligvis lider af aortastenose4

8 8 8 90

Patienter, der muligvis har moderat eller svær aortastenose5

8 8 8 45

Patienter, der muligvis ikke overlever mere end 2 år, hvis der ikke ydes behandling af svær aortastenose6

Det er sandsynligt, at disse tal vil stige, da befolkningen vedvarende ældes. Hvor mange patienter
har du mistænkt for aortastenose?

Symptomer

Hvorfor overses så mange patienter?

Mange symptomer på aortastenose udvikler sig gradvist, og en patient vil ofte tilpasse sin livsstil for
at håndtere dem eller blot tilskrive dem "høj alder".7

Smerter i brystkassen eller hjertekrampe
Reduceret fysisk aktivitet
Hjertebanken
Vejrtrækningsbesvær
Træthed
Optræk til besvimelse
eller besvimelse ved anstrengelse

Offentlig bevidsthed om aortastenose er utroligt lav.

97 % af personerne over 60
år i Danmark ved ikke,
hvad aortastenose er.8

Det er derfor, din rolle som praktiserende læge er så vigtig
med hensyn til optimal diagnosticering af disse patienter.

Når først symptomerne viser sig hos patienter med svær aortastenose, nedsættes den forventede levetid kraftigt.3

graph
Figure adapted from 9

Aortastenose kan være latent hos patienten i en årrække, men når først symptomerne viser sig, nedsættes den forventede levetid betydeligt.9

Diagnosticering

Hvordan kan du hjælpe disse patienter?

Et tydeligt tegn på aortastenose er hjertemislyd.10

De fleste patienter med aortastenose diagnosticeres således først efter auskultation.9
Den ideelle placering af stetoskopet kan ses på denne illustration:

Høres som regel tydeligst ved højre side af brystbenet, 2. intercostalrum. Stråler ofte ud til begge halspulsårer.

Ved korrekt placering peger en hørbar systolisk hjertemislyd på en diagnose af aortastenose.

Lyt.

Mislyden, der typisk forbindes med aortastenose, er en skurrende
systolisk ejektionsmislyd med en enkelt eller paradoksal hjertelyd i en
brøkdel af et sekund. Lyt nedenfor for at sammenligne med et normalt hjerteslag.

Normal
Aorta-
stenose
Behandling

Hvis du har mistanke om hjertemislyd, så henvis.

For at understøtte optimale patientresultater bør patienter med en klinisk mistanke om aortaklapsygdom henvises til en specialist (uanset symptomerne) til videre undersøgelse med henblik på at hjælpe med at planlægge den passende langsigtede håndtering.11 Den eneste effektive behandling af svær aortastenose er at udskifte den syge hjerteklap.10 Medicinsk terapi kan midlertidigt afhjælpe symptomerne, men forbedrer ikke resultaterne.10 Ballonvalvuloplastik kan overvejes i stedet for udskiftning af hjerteklappen, men efterfølges som regel af restenose og forværring inden for 6-12 måneder.10

Udskiftning af hjerteklappen anses for den ultimative terapi for svær aortastenose.10 Det flerfaglige hjerteteam vil udføre en grundig evaluering af patientens tilstand og træffe den endelige beslutning om behandling med enten kirurgisk hjerteklapudskiftning (SAVR) eller transkateter-hjerteklapimplantation (TAVI), en mindre invasiv behandling sammenlignet med kirurgi. Beslutningen træffes på baggrund af patientens risiko for kirurgi og egnethed.

Hvis der er mistanke om hjertemislyd, så henvis til en specialist til videre undersøgelse

Hjælpemidler

For at støtte dig i dit virke er der udarbejdet en række undervisningsmaterialer om aortastenose, herunder materiale til støtte for patientkonsultation. Alle hjælpemidler kan sendes direkte til din praksis og leveres omkostningsfrit.

https://lyttilmithjerte.dk/wp-content/uploads/media/Brochure_image.jpg

Hjerteklap

Et magasin til patienter og pårørende

EDK8535/09-18/THV
Tilgængelige formater:
Bestil
https://lyttilmithjerte.dk/wp-content/uploads/media/8346.jpg

Patientplakat til venterummet – Genkend symptomer

Plakat til venterummet til at hjælpe patienter med at genkende symptomer på hjerteklapsygdomme, og anmode dem om at tale med deres læge om disse symptomer.

EDK8346/07-18/THV
Tilgængelige formater:
Bestil
https://lyttilmithjerte.dk/wp-content/uploads/media/5840.jpg

Lyt til hjertet

EDA5840/10-15/THV
Tilgængelige formater:
Bestil
https://lyttilmithjerte.dk/wp-content/uploads/media/Pages-from-EDK7002_Heart-Anatomy-Guide_DK_LR.jpg

Vejledning i hjertets anatomi til brug for patientkonsultationer

Udformet til at understøtte samtaler med patienter, der har en formodet hjerteklapsygdom. Fremmer enkel forklaring af hjertet og dets klapper.

EDK7002/04-17/THV
Tilgængelige formater:
Bestil
https://lyttilmithjerte.dk/wp-content/uploads/media/EDK6828_AS-Patient-Brochure_DK_LR.jpg

Patientbrochure – aortastenose

Brochure til patienter, der har fået stillet diagnosen aortastenose. Giver forståelse af sygdommen og forsikring om behandlingsmuligheder.

EDK6828/03-17/THV
Tilgængelige formater:
Bestil
https://lyttilmithjerte.dk/wp-content/uploads/media/EDK6829_HV-Patient-Brochure_DK_LR.jpg

Patientbrochure – hjerteklapsygdom

Brochure til patienter med en formodet hjertemislyd. Understøtter deres forståelse af hjerteklapsygdom og henvisningsvej.

EDK6829/03-17/THV
Tilgængelige formater:
Bestil
https://lyttilmithjerte.dk/wp-content/uploads/media/8301.jpg

Brochure om aortastenose til fagfolk

Brochure til praktiserende læger, der indeholder et sammendrag om udbredelse, diagnosticering, behandlingsmuligheder og aktuelle data om aortastenose.

EDK8301/06-18/THV
Tilgængelige formater:
Bestil
Fortsæt
Tilføjet kurven
Fjernet fra kurven
Du har 2 vare (r) i din kurv

Personlige oplysninger

Lyt.
Mistænk.
Henvis.

Hvis du tror, en kollega kunne drage nytte af disse hjælpemidler, er du velkommen til at sprede budskabet.

Referanser

 1. Bouma BJ, van den Brink RBA, van der Meulen JHP et al. To operate or not on elderly patients with aortic stenosis: the decision and its consequences. Heart 1999 Aug; 82: 143–8.
 2. Grimard BH, Larson JM. Aortic Stenosis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2008;78:717–24
 3. Otto CM. Timing of aortic valve surgery. Heart 2000;84:211–218
 4. Based on a 48 week working year. Number calculated from pooled prevalence of all AS in the elderly (12.4%). Ref: Osnabrugge RLJ, Mylotte D, Head SJ et al. Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling Study. J Am Coll Cardiol. 2013;62:1002–
 5. Osnabrugge RLJ, Mylotte D, Head SJ et al. Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling Study. J Am Coll Cardiol. 2013;62:1002–12.
 6. Otto CM. Timing of aortic valve surgery. Heart 2000; 84:211-–218
 7. Alliance for Aging Research. Aortic Stenosis: Under-Diagnosed and Under-Treated. 2010. https://www.agingresearch.or/newsletters/view/36. Accessed August 12, 2016
 8. Gaede L, Di Bartolomeo R, van der Kley F et al. Aortic valve stenosis – what do people know? A Heart Valve Disease Awareness Survey of over 8,800 people aged 60 or over. Eurointervention: Journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2016;12:883–9.
 9. Carabello BA. Introduction to aortic stenosis. Circ Res 2013;113:179–85
 10. Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Baumgartner H, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease (version 2017). Eur Heart J 2017;38:2739–91
 11. Dr Wern Yew Ding, Dr Unni Krishnan. Aortic Valve disease: Clinical Review. GP Online. 2016. http://www.gponline.com/aortic-valve-disease-clinical-review/cardiovascular-system/article/990063 . Accessed March 13th, 2017.
 12. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the management of patients with valvular heart disease: Executive summary. Circulation 2014; 10;129:2440–92.